Laudito Oy - asiakaslähtöisiä arviointi- ja ohjauspalveluja

DiaSek® - kuuntelutaidon ja asiakasymmärryksen työkalu

DiaSek® on menetelmä, jonka avulla työntekijä voi kuunnella ja havainnoida asiakkaan ilmaisua vapaasti etenevässä vuorovaikutuksessa. DiaSek® antaa työntekijälle mahdollisuuden tunnistaa asiakkaan ilmaisussa hänelle tunnusomaisia toiminnan ja suhtautumisen tapoja jo ensimmäisen tapaamisen kuluessa. [Lue lisää...].Dialoginen sekvenssianalyysi - vuorovaikutuksen tutkimusmenetelmä

Dialoginen sekvenssianalyysi (DSA) kehittyi alun perin psykoterapiaäänit-teiden mikroanalyysin menetelmäksi. Asiakkaan ilmaisua tutkitaan puheen viittauskohteiden (sisällön), puhujan suhtautumisen ja ilmaisun vastaan-ottajan (työntekijä) ajassa etenevänä tapahtumana. Se kenelle puhuu, on yhteydessä siihen, mitä voi sanoa ja millä tavalla sen ilmaisee. Dialoginen sekvenssianalyysi on DiaSek® -menetelmän ja dialogisen ohjauksen käsitteellinen ydin.  [Lue lisää...]Dialoginen ohjaus

Dialoginen ohjaus on monipuolinen työote. Se nojautuu DiaSek® käsitteistöön, minkä vuoksi se sallii aidosti asiakaslähtöisen työskentelyn. Dialogista ohjausta on sovellettu opinto-ohjauksessa, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ohjauspalveluissa ja perusterveydenhuollon lääkärien työssä.
[Lue lisää...]