Dialoginen ohjaus

Dialoginen ohjaus on monikäyttöinen, asiakaslähtöinen ohjausinterventio. Se on kehitetty Kognitiivis-analyyttisesta terapiasta, joka on tavoitteellinen, lyhyt psykoterapiamenetelmä. Kuten esikuvansa, dialoginen ohjaus nojautuu asiakkaan toimijuuden edellytysten ja esteiden kuvaukseen. Sen perusta hahmotetaan yhdessä asiakkaan kanssa jo ensimmäisen tapaamisen kuluessa, ja kuvausta täsmennetään ohjauksen edetessä. Näin varmistetaan, että ohjaukselle asetettavat tavoitteet ovat asiakkaan näkökulmasta osuvia ja realistisia. Ohjauksessa voidaan joustavasti soveltaa erialisia työskentelytapoja. Sen kesto voi vaihdella yhteisesti asetetuista tavoitteista riippuen.

Dialogista ohjausta on sovellettu kolmessa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa, jotka on suunnattu syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten toimijuuden tukemiseen.

Ensimmäinen hanke oli Joensuun seudulla toteutettu Polku työmarkkinoille 2004-2007. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat vaikeimmin työllistettävät ja nykyisten työllistämisen keinojen ulottumattomissa olevat henkilöt hankkeen toiminta-alueella. Sen tavoitteena oli vahvistaa kohderyhmään kuuluvien 16-34-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten omatoimijuutta kehittämällä heidän parissa työskentelevien ohjaustahojen ammattitaitoa.
Lue hankejulkaisu.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinnoima Nuorten tuki - hanke toteutettiin vuosina 2009-2014. Hanke tarjosi matalan kynnyksen ohjaus- ja koulutuspalveluja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville 15–24-vuotiaille nuorille. Sen toimintamalleja olivat Ohjaamo ja Avoin ammattiopisto. Näissä kehitettiin käytäntöjä, joilla tuetaan nuorten siirtymistä kohti koulutusta ja työelämää sekä tuetaan haastavassa tilanteessa olevia nuoria.
Lue hankejulkaisu.

Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutus toteutti 2012-2014 Toimijuuden tuki -hankkeen, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ohjausta kansalaisten toimijuuden tukena erilaissa koulutus- ja työsiirtymissä ja muutostilanteissa. Dialoginen ohjaus oli hankkeen koulutusosuudessa opetettu ohjausinterventio.
Lue hankejulkaisu.