Tekstejä

Sivulla on linkkejä dialogisen sekvenssianalyysin sisältöä ja kehittämistä esitteleviin teksteihin ja tutkimuksiin. Sivu täydentyy vähitellen, muutaman kuukauden välein.

Dialoginen työote yksilötyönohjauksessa. Suomen Työnohjaajat Ry:n koulutustilaisuus 2.2. 2022. Esitysdiat.

Teksti on ollut pohjana suppeammalle, The Oxford Handbook of Cognitive Analytic Therapy -kirjan toimituskunnassa arvioitavana olevalle artikkelille.
Mikael Leiman 2021 Semioottinen objektisuhdeteoria kognitiivis-analyyttisen terapian perusteoriana

Miniformulointi on dialogisen sekvenssianalyysin soveltamista asiakaslähtöisen työskentelyn työvälineenä. Tekstissä on esimerkki, kuinka menettely toimii asiakkaan alkuhaastattelussa.
Miniformulointi ohjauksen työvälineenä

Teksti on julkaistu Psykoterapia-lehden numerossa 3/2020. Linkki on lehden sisällysluettelosivulla.
Sami Kivikkokangas, Mikael Leiman & Henrik Enckell 2020 Itsehavainnoinnin kehitys edellytyksenä itseanalyyttiselle funktiolle

Artikkeli on julkaistu Duodecim-lehdessä vuonna 2004. Se on kriittinen katsaus satunnaistetun kliinisen kokeen ongelmiin, kun sitä yritetään soveltaa
psykoterapian tuloksellisuuden tutkimuksessa. Kritiikillä ei ole ollut käytännön merkitystä Duodecimin Käypä hoito -suosituksissa. Niiden psykoterapioita
koskevisssa näytön asteen arvioissa satunnaistetut kokeet ovat edelleen ykkösluokassa.
Mikael Leiman 2004 Vaikuttavuustutkimuksen pulmallisuus psykoterapiassa