Ymmärrä asiakastasi     
DiaSek® peruskurssi 1.9.2023 - 4.5.2024
Kurssi on täynnä, mutta voit ilmoittautua mahdolliselle peruutuspaikalle 15.8. asti.

Kurssi soveltuu kaikille aidon asiakaslähtöisestä työotteesta kiinnostuneille ammattilaisille, kuten perusterveydenhuollon henkilöstölle, työhallinnon asiakastyön ammattilaisille, yritysvalmentajille, organisaatiokonsulteille, työnohjaajille ja mentoreille, opinto-ohjaajille ja opetusalan ammattilaisille Edellytyksenä on suoritettu korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinto ja mahdollisuus tehdä asiakastyötä yksilöiden tai ryhmien kanssa. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssille voidaan ottaa 20 osanottajaa.

Kurssi on laajuudeltaan 10 opintopistettä (ECTS) ja sisältää neljä moduulia:
1. Asiakkaan ilmaisun kuunteleminen ja hahmottaminen
2. Käsitteet työvälineenä, toiminnan teoria
3. Asiakkaan toimijuuden edellytykset ja esteet
4. Asiakkaan itseymmärryksen ja toimijuuden kehittyminen fokusoituvassa dialogissa.

Koulutus toteutuu videovälitteisesti GCM-salausalgoritmilla suojatulla, autentikoidulla yhteydellä. Koulutuksen toteuttaa Laudito Oy ja pääkouluttajana on emeritusprofessori Mikael Leiman.
Aloitustyöpaja toteutetaan kahdessa osassa, 1.9. klo 13:00-16:00 ja 2.9. klo 9:00-12:00. Työpajan sisältönä ovat asiakaslähtöisen työskentelyn lähtökohdat ja edellytykset.

Näyttökoe toteutetaan päätöstapahtuman yhteydessä 4.5. 2023, klo 9:30-12:00.

Teoriawebinaarit  torstaisin ao. päivinä klo 15:00-16:30
Kuinka kuunnella asiakasta 1: Ilmaisun viittauskohde ja suhde kohteeseen (29.9.)
Kuinka kuunnella asiakasta 2: Vastaanottajan ja viittauskohteen vuorovaikutus (27.10.)
Käsitteelliset työvälineet 1: Toiminnan teoria (24.11.)
Käsitteelliset työvälineet 2: Merkki viittaussuhteiden verkostona (12.1. 2023)
Toimintatapojen keskinäiset yhteydet (2.2.)
Dissosiatiiviset ilmiöt ja psyykkinen epäjatkuvuus (2.3.)
Asiakkaan itsehavainnoinnin laatu ja lähikehityksen vyöhykkeen arvioiminen (30.3.)
Tapaushahmotus interventioiden suunnittelussa ja arvioinnissa (27.4.)

Webinaarien tallenteet on katsottavissa striimattuna kurssin Moodle-sivustolla seuraavana päivänä, mikäli on estynyt osallistumasta tapaamisajankohtana.  

Itsenäinen ja ohjattu perehtyminen oheiskirjallisuuteen ja verkkoluentoihin 
Koulutuksen suojattuina oppimisympäristöinä ovat Moodle, Vimeo ja Tresorit pilvipalvelut.
Opiskelijat perehtyvät itsenäisesti toiminnan teoriaa, dialogista sekvenssianalyysia (DSA) ja ohjauksen prosessia esitteleviin verkkoteksteihin, videoluentoihin, artikkeleihin ja esimerkkitapauksiin. Keskeisimpiin teksteihin liittyy tehtäviä, joihin annettu yksilöllinen palaute auttaa käsitteistön omaksumista.

Tapauskonsultointi 
Peruskurssiin sisältyy videovälitteinen tapauskonsultointisarja. Konsultoinnit toteutetaan siten, että yksi osanottajista improvisoi asiakasta ja kouluttaja haastattelee häntä. Muut osanottajat havainnoivat haastattelua ja harjoittelevat pienryhmässä asiakkaan toimijuuden edellytysten arviointia dialogisen sekvenssianalyysin työvälineillä. Konsultointitapaamiset toteutuvat torstaisin klo 15:00-16:30 syyslukukaudella 15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12. Vuoden 2023 keväällä tapaamispäivät ovat 19.1., 16.2., 16.3. ja 13.4. Tapauskonsultointeja ei tietoturvasyistä taltioida pilvipalveluun.

Kurssin hinta 
Kurssin hinta on 1150 €+ALV. Kurssimaksu maksetaan kahdessa erässä lukukausien lopussa (16.12.2022 ja 12.5.2023). Opintojen keskeytyessä syyslukukaudella osallistuja maksaa vain ensimmäisen erän. Mikäli osallistuja keskeyttää koulutuksen 15.2.2023 jälkeen, hän maksaa myös kevätlukukauden kurssimaksuerän.
Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittaudutaan DiaSek® koulutus linkissä olevalla lomakkeella.