DiaSek® peruskurssi
DiaSek® perustuu käsitteiden käyttöön havainnoinnin, ajattelun ja vuorovaikutuksen työvälineinä. DiaSek® peruskurssi (10 ECTS) sisältää joka toinen viikko toteutettavat videotapaamiset lukuvuoden aikana sekä päätöstyöpajan, jonka yhteydessä on mahdollisuus osallistua näyttökokeeseen, jonka avulla voi arvioida omaksumistaan. Verkkoluennot ja käsitteiden sisältöä syventävät tekstit täydentävät videotapaamisia. Lukuvuoden 2022-2023 peruskurssin ohjelman löydät tästä linkistä.

Ilmoittautuminen DiaSek peruskurssille 2022-2023

 

DiaSek® haastattelutekniikan kurssi  

DiaSek®-haastattelutekniikka nojautuu kolmeen periaatteeseen. Se rakentaa asiakkaan ja työntekijän välistä, luottamuksellista yhteistyösuhdetta. Toiseksi se nojautuu kokonaisuudessaan asiakkaan näkökulmaan. Se sisältää hänen tapansa hahmottaa omaa toimintaansa ja sen ongelmia, asennoitumisen itseensä ja mielensä liikkeisiin sekä suhtautumisen vuorovaikutukseen toisten kanssa. Kolmanneksi työntekijän on pysyttävä asiakkaan lähikehityksen vyöhykkeellä. Tämä tarkoittaa pitäytymistä sisällöissä, joiden havainnointi on asiakkaalle sillä hetkellä mahdollista ja siedettävää.  
Haastattelu etenee vapaasti asiakkaan itsehavainnoinnin kannattelemana ja sen tuottamien temaattisten sisältöjen puitteissa. Työntekijä auttaa asiakasta suuntautumalla keskustelussa menetelmän käsitteellisten työvälineiden avulla. Kuvaamalla havaitsemiaan yhteyksiä sitä mukaa, kun hän niitä hahmottaa, työntekijä auttaa asiakasta syventämään ja rikastamaan tarkasteltavien teemojen sisältöjä ja tunnistamaan omaa suhtautumistaan niihin. Haastattelutekniikka tuottaa asiakasvuorovaikutukseen syklisesti etenevän liikkeen, joka auttaa asiakkaan itsehavainnointia. Työntekijän mielessä olevien käsitteiden avulla jäsentynyt haastatteluote on varsin vaativa.

DiaSek® peruskurssi kohdistuu käsitteellisten työvälineiden esittelyyn ja niiden sisällön ymmärtämiseen. Kurssilla sivutaan myös haastatteluotetta, mutta sen varsinainen harjoittelu ei mahdu peruskurssin opetusohjelmaan. Haastattelutekniikan kurssi edellyttää peruskurssin hyväksyttyä suorittamista ja se järjestetään jatkokoulutusta haluaville tarpeen mukaan.