DiaSek® perustuu käsitteiden käyttöön havainnoinnin, ajattelun ja vuorovaikutuksen työvälineinä. Tällaisten työvälineiden sisäistyminen ja automatisoituminen edellyttävät aikaa ja opiskelun ryhmittämistä sopivan pieniksi kokonaisuuksiksi. Koulutus muodostuu kahdesta kurssista. DiaSek® peruskurssi (10 ECTS) sisältää Helsingissä lähitapaamisena toteutettavat aloitus- ja päätöstyöpajat sekä joka toinen viikko toteutuvat videotapaamiset lukuvuoden aikana. Verkkoluennot ja käsitteiden sisältöä syventävät tekstit täydentävät videotapaamisia. Peruskurssi rakentuu neljästä kokonaisuudesta: 1. Toiminnan teoria ja merkin käsite, 2. Asiakkaan ilmaisun tutkiva ymmärtäminen, 3. Toimijuuden edellytykset ja esteet ja 4. Asiakasvuorovaikutuksen prosessi.

Kurssi päättyy näyttökokeeseen. Sen läpäissyt opiskelija osaa luoda edellytykset suotuisan asiakasvuorovaikutuksen kehittymiselle; osaa kuunnella tarkkaavaisesti asiakkaan ilmaisua ja tunnistaa siinä hänelle tunnusomaisia toiminnan ja suhtautumisen tapoja; osaa hahmottaa asiakkaan toimintatapoja ja niiden välisiä yhteyksiä sekä rakentaa niistä ytimekkäitä tapauskuvauksia. Hyväksytty näyttökoe oikeuttaa akkreditoidun DiaSek® käyttäjän lisenssiin kolmeksi vuodeksi. Uusintanäytön kustannus sisältyy lisenssimaksuun.

Koulutustiedustelu/Alustava ilmoittautuminen

Syyskuussa 2019 alkava DiaSek-peruskurssi


Peruskurssia täydentää DiaSek® haastattelutekniikan kurssi. DiaSek®-haastattelutekniikka nojautuu kolmeen periaatteeseen. Se rakentaa asiakkaan ja työntekijän välistä, luottamuksellista yhteistyösuhdetta. Toiseksi se nojautuu kokonaisuudessaan asiakkaan näkökulmaan. Se sisältää mm. hänen tapansa hahmottaa omaa toimintaansa ja sen ongelmia, asennoitumisen itseensä ja mielensä liikkeisiin sekä suhtautumisen vuorovaikutukseen toisten kanssa. Kolmanneksi työntekijän on pysyttävä asiakkaan lähikehityksen vyöhykkeellä. Tämä tarkoittaa pitäytymistä sisällöissä, joiden havainnointi on asiakkaalle sillä hetkellä mahdollista ja siedettävää. Työntekijän mielessä olevien käsitteiden avulla jäsentynyt haastatteluote on varsin vaativa. DiaSek® haastattelutekniikan kurssi voidaan suunnitella räätälöidysti siten, että se soveltuu opiskelijan toimipaikan erityisolosuhteisiin ja hänen työnsä pääasialliseen asiakasprofiiliin. Luonteva tapa on toteuttaa opiskelu asiakastyön ryhmätyönohjauksena, jossa sovelletaan peruskurssin tapaan asiakastapausten tallenteiden tarkastelua.
© Laudito Oy 2018-
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän