DiaSek® käyttäjän lisenssi

DiaSek® on asiakaslähtöisen työotteen työväline. Se mahdollistaa joustavan ja asiakkaan toimijuutta edistävän suuntautumisen ohjauksessa, hoitotyössä, valmennuksessa, konsultoinnissa ja johtamisessa. Väline rakentuu käsitteistä. Siksi sen hyvä hallinta edellyttää kouluttautumista. Koulutus muodostuu peruskurssista ja haastattelutekniikan kurssista. Kumpikin kurssi päättyy näyttökokeeseen.

Peruskurssin näyttökokeessa arvioidaan, kuinka hyvin kokelas osaa käyttää DiaSek®-käsitteistöä asiakkaan toimintatapojen välisten yhteyksien hahmottamiseen ja hänen itsehavainnointinsa laadun arvioimiseen. Näyttökeessa on kaksi osaa. Ensimmäinen koostuu 10-15 minuutin videoidusta asiakkaan alkuhaastattelusta. Se katsotaan kerran. Kokelas voi tehdä haastattelun kuluessa muistiinpanoja, joiden nojalla hän tuottaa asiakkaan toimijuuden esteitä ja edellytyksiä kuvaavan tapausformuloinnin. Toisena aineistona on joko haastattelun transkriptio tai kirje, päiväkirjamerkintä tai mielipidekirjoitus. Sen avulla arvioidaan, kuinka hyvin kokelas osaa käyttää dialogista sekvenssianalyysia tekstin mikroanalyysiin.    

DiaSek® käyttäjälisenssin saaminen edellyttää vielä toista näyttöä, joka kertoo kuinka käyttäjä osaa soveltaa käsitteellistä välineistöä haastattelun orientoinnissa. Haastattelukurssin päätöstyöpajassa näyttökoe toteutetaan kolmen hengen ryhmissä. Ryhmässä kukin on vuorollaan asiakkaana ja haastattelijana. Haastattelut videoidaan ja haastattelutaidon arviointi tehdään yhdessä kokelaan kanssa näyttökokeen jälkeen (videoneuvottelussa). 
Kurssien osana näyttökokeet ovat maksuttomia.

Toinen näyttökoe on myös mahdollista suorittaa yksilöllisesti. Siinä kokelas lähettää arvioitavaksi kaksi äänitiedostoa vapaasti valitsemistaan asiakastilanteista. 15-20 minuutin anonymisoitu otos kummastakin riittää. Erillisenä toinen näyttökoe maksaa 350 €+ALV. 

Hyväksytyt näyttökokeet oikeuttavat DiaSek® käyttäjän lisenssiin kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen käyttäjän osaaminen arvioidaan uusintanäytöllä. Uusintanäytössä sovelletaan edellä kuvattua erillistä näyttökoemenettelyä. Käyttäjälisenssin vuosihinta yksittäiskäyttäjältä on 400 € (sisältää ALV:n). Lisenssi oikeuttaa osallistumaan vuosittain maksuttomasti kahdeksaan tapauswebinaariin, vuotuiseen käyttäjätapaamiseen Outokummussa (yleensä syyskuun alkupuolella) ja uusintanäyttöön kolmen vuoden välein.
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän