Ymmärrä asiakastasi     
DiaSek® peruskurssi 9.9.2021 - 12.5.2022  (Kurssi on täynnä)  

Kurssille voidaan ottaa 25 osanottajaa. Se soveltuu kaikille aidon asiakaslähtöisestä työotteesta kiinnostuneille ammattilaisille, kuten perusterveydenhuollon henkilöstölle, työhallinnon asiakastyön ammattilaisille, yritysvalmentajille, organisaatiokonsulteille, työnohjaajille ja mentoreille, opinto-ohjaajille ja opetusalan ammattilaisille Edellytyksenä on suoritettu korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinto ja mahdollisuus tehdä asiakastyötä yksilöiden tai ryhmien kanssa. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi on laajuudeltaan 10 opintopistettä (ECTS) ja sisältää neljä moduulia: 
1. Käsitteet työvälineenä, toiminnan teoria
2. Asiakkaan ilmaisun kuunteleminen ja hahmottaminen 
3. Asiakkaan toimijuuden edellytykset ja esteet 
4. Asiakkaan itseymmärryksen ja toimijuuden kehittyminen fokusoituvassa dialogissa. 

Koulutus toteutuu videovälitteisesti GCM-salausalgoritmilla suojatulla, autentikoidulla yhteydellä. Koulutuksen toteuttaa Laudito Oy ja kouluttajana on emeritusprofessori Mikael Leiman. 
Aloitustyöpaja toteutetaan kahdessa osassa, 9.9. klo 13:00-16:00  ja 10.9. klo 9:00-12:00. Työpajan sisältönä ovat asiakaslähtöisen työskentelyn lähtökohdat ja edellytykset.

Päätöstyöpaja ja näyttökoe toteutetaan päätöstapahtuman yhteydessä 12.5. 2022, klo 9:30-15:00. 

Teoriawebinaarit  torstaisin ao. päivinä klo 12:30-14:00 
Käsitteelliset työvälineet 1: Toiminnan teoria (7.10.) 
Käsitteelliset työvälineet 2: Merkki viittaussuhteiden verkostona (4.11.) 
Ilmaisun tutkiminen 1: Viittauskohde ja suhde kohteeseen (2.12.) 
Ilmaisun tutkiminen 2: Vastaanottajan ja viittauskohteen vuorovaikutus (13.1. 2022) 
Toimintatapojen keskinäiset yhteydet (3.2.) 
Dissosiatiiviset ilmiöt ja psyykkinen epäjatkuvuus (3.3.) 
Asiakkaan itsehavainnoinnin laatu ja lähikehityksen vyöhykkeen arvioiminen (31.3.) 
Tapaushahmotus interventioiden suunnittelussa ja arvioinnissa (28.4.) 

Webinaarien tallenteet on katsottavissa striimattuna kurssin Moodle-sivustolla seuraavana päivänä, mikäli on estynyt osallistumasta tapaamisajankohtana.  

Itsenäinen ja ohjattu perehtyminen oheiskirjallisuuteen ja verkkoluentoihin 
Koulutuksen suojattuina oppimisympäristöinä ovat Moodle, Vimeo ja Tresorit pilvipalvelut. 
Opiskelijat perehtyvät itsenäisesti toiminnan teoriaa, dialogista sekvenssianalyysia (DSA) ja ohjauksen prosessia esitteleviin verkkoteksteihin, videoluentoihin, artikkeleihin ja esimerkkitapauksiin. Keskeisimpiin teksteihin liittyy tehtäviä, joihin annettu yksilöllinen palaute auttaa käsitteistön omaksumista. 

Tapauskonsultointi Peruskurssiin sisältyy videovälitteinen tapauskonsultointisarja. Konsultoinnit toteutetaan siten, että yksi osanottajista improvisoi asiakasta ja kouluttaja haastattelee häntä. Muut osanottajat havainnoivat haastattelua ja harjoittelevat pienryhmässä asiakkaan toimijuuden edellytysten arviointia dialogisen sekvenssianalyysin työvälineillä. Konsultointitapaamiset toteutuvat torstaisin klo 15:00-16:30 syyslukukaudella 23.9., 21.10., 18.11. ja 16.12. Vuoden 2022 keväällä tapaamispäivät ovat 27.1., 17.2., 17.3. ja 21.4. Tapauskonsultointeja ei tietoturvasyistä taltioida pilvipalveluun. 
Kurssin hinta 
Kurssin hinta on 750 €, joka sisältää arvonlisäveron. Kurssimaksu maksetaan kahdessa erässä (375 €) lukukausien lopussa (16.12.2020 ja 12.5.2021). Opintojen keskeytyessä syyslukukaudella osallistuja maksaa vain ensimmäisen erän. Mikäli osallistuja keskeyttää koulutuksen 15.2.2022 jälkeen, hän maksaa myös kevätlukukauden kurssimaksuerän. 

                
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän