Ymmärrä asiakastasi 

DiaSek® peruskurssi 3.9.2020 - 10.5.2021 

Kurssille voidaan ottaa 25 osanottajaa. Se soveltuu kaikille aidon asiakaslähtöisestä työotteesta kiinnostuneille ammattilaisille, kuten perusterveydenhuollon henkilöstölle, perhe- ja hyvinvointineuvoloiden työntekijöille, psykoterapeuteille, elämäntapavalmentajille, opinto-ohjaajille, korkeakoulujen opettajille ja työhallinnon asiakastyön ammattilaisille. Edellytyksenä on suoritettu korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinto ja mahdollisuus tehdä asiakastyötä yksilöiden tai ryhmien kanssa. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi on laajuudeltaan 10 opintopistettä (ECTS) ja sisältää neljä moduulia: 
1. Käsitteet työvälineenä, toiminnan teoria
2. Potilaan ilmaisun kuunteleminen ja hahmottaminen 
3. Potilaan toimijuuden edellytykset ja esteet 
4. Vuorovaikutuksen rakentuminen ja potilaan itseymmärryksen kehittyminen. 

Päätöstyöpajaa ja näyttökoetta lukuun ottamatta koulutus toteutuu videovälitteisesti GCM-salausalgoritmilla suojatulla, autentikoidulla yhteydellä. Koulutuksen toteuttaa Laudito Oy ja kouluttajana on emeritusprofessori Mikael Leiman. 
Aloitustyöpaja toteutetaan kahdessa osassa, 3.9. klo 13:00-16:00  ja 4.9. klo 9:00-12:00. Työpajan sisältönä ovat asiakaslähtöisen työskentelyn lähtökohdat ja edellytykset.

Päätöstyöpaja ja näyttökoe toteutetaan Helsingissä tai Oulussa 10.5. 2021, klo 9:30-16:00 osanottajien maantieteellisestä jakautumasta riippuen. Epidemiatilanteesta riippuen tapahtuma voidaan myös toteuttaa videoyhteyksillä.

Teoriawebinaarit  torstaisin ao. päivinä klo 12:30-14:00 
Käsitteelliset työvälineet 1: Toiminnan teoria (1.10.) 
Käsitteelliset työvälineet 2: Merkki viittaussuhteiden verkostona (5.11.) 
Ilmaisun tutkiminen 1: Viittauskohde ja suhde kohteeseen (10.12.) 
Ilmaisun tutkiminen 2: Vastaanottajan ja viittauskohteen vuorovaikutus (14.1. 2021) 
Toimintatapojen keskinäiset yhteydet (4.2.) 
Dissosiatiiviset ilmiöt ja psyykkinen epäjatkuvuus (4.3.) 
Itsehavainnoinnin laatu ja lähikehityksen vyöhykkeen arvioiminen (25.3.) 
Tapaushahmotus interventioiden suunnittelussa ja arvioinnissa (22.4.) 

Webinaarien tallenteet on katsottavissa striimattuna kurssin Moodle-sivustolla seuraavana päivänä, mikäli on estynyt osallistumasta tapaamisajankohtana.  

Itsenäinen ja ohjattu perehtyminen oheiskirjallisuuteen ja verkkoluentoihin 
Koulutuksen suojattuina oppimisympäristöinä ovat Moodle, Vimeo ja Tresorit pilvipalvelut. 
Opiskelijat perehtyvät itsenäisesti toiminnan teoriaa, dialogista sekvenssianalyysia (DSA) ja ohjauksen prosessia esitteleviin verkkoteksteihin, videoluentoihin, artikkeleihin ja esimerkkitapauksiin. Osa oheisaineistosta on englanninkielistä. Keskeisimpiin teksteihin liittyy tehtäviä, joihin annettu yksilöllinen palaute auttaa käsitteistön omaksumista. 

Kurssin hinta 
Kurssin hinta on 600 €, johon lisätään voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero. Kurssimaksu maksetaan kahdessa erässä (300 € + alv) lukukausien lopussa (15.12.2020 ja 10.5.2021). Opintojen keskeytyessä syyslukukaudella osallistuja maksaa vain ensimmäisen erän. Mikäli osallistuja keskeyttää koulutuksen 15.2.2021 jälkeen, hän maksaa myös kevätlukukauden kurssimaksuerän. 

Tapauskonsultointi 
Peruskurssia voi täydentää osallistumalla videovälitteiseen tapauskonsultointisarjaan. Konsultoinnit toteutetaan siten, että yksi osanottajista improvisoi asiakasta ja kouluttaja haastattelee häntä. Muut osanottajat havainnoivat haastattelua ja harjoittelevat pienryhmässä asiakkaan toimijuuden edellytysten arviointia dialogisen sekvenssianalyysin työvälineillä. Konsultointitapaamiset toteutuvat tiistaisin klo 14:30-16:00 syyslukukaudella 22.9., 20.10., 17.11. ja 15.12. Vuoden 2021 keväällä tapaamispäivät ovat 26.1., 16.2., 16.3. ja 13.4. Tapauskonsultointeja ei tietoturvasyistä taltioida pilvipalveluun. Tapauskonsultointisarjan hinta on  320 € (sisältää mahdollisen arvonlisäveron). 

Tiedustelut: mikael.leiman@pp.inet.fi 
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän