Ymmärrä asiakastasi 

DiaSek® peruskurssi 10.9.2020 - 10.5.2021 

Potilaan suhtautuminen sairastamiseen ja sairauden hoitoon on olennainen tekijä hänen hoitonsa tuloksellisuudessa. Se on mitä olennaisin silloin, kun hoidon onnistuminen edellyttää muutoksia potilaan elintavoissa. Taudinmäärityksen ohella lääkäri tarvitsee työvälineitä, joiden avulla hän voi tunnistaa potilaan suhtautumisen itseensä, vaivaansa ja sen hoitoon sekä muitakin potilaan toimijuuden edellytyksiä ja mahdollisia esteitä, jotka liittyvät hänen elämäntilanteeseensa. Laudito Oy:n sivustolla lähemmin esiteltävä dialoginen sekvenssianalyysi (DiaSek®) tarjoaa käsitteelliset työvälineet, joiden avulla nämä potilaan hoitoisuuden arvioinnissa olennaiset seikat tulevat huomioiduiksi.  

Kurssille voidaan ottaa 25 osanottajaa. Se on ensisijaisesti suunnattu perusterveydenhollon yleislääkäreille ja heidän tiimiinsä kuuluville tai työparina työskenteleville sairaanhoitajille, psykologeille, fysioterapeuteille, sosiaalityöntekijöille, jne. Kun tiimillä on käytössään yhteiset asiakasymmärryksen työvälineet, tiimin yhteistoiminta on saumatonta ja suunnitellut toimenpiteet koordinoituvat potilaan kannalta optimaalisesti. Myös psykiatrisen terveydenhuollon ja ohjausalan palveluissa toimivat ammattilaiset voivat hakea koulutukseen. 

Kurssi on laajuudeltaan 10 opintopistettä (ECTS) ja sisältää neljä moduulia: 
1. Käsitteet työvälineenä, 
2. Potilaan ilmaisun kuunteleminen ja hahmottaminen, 
3. Potilaan toimijuuden edellytykset ja esteet sekä 
4. Vuorovaikutuksen rakentuminen ja potilaan itseymmärryksen kehittyminen. 

Aloitus- ja lopputyöpajoja lukuun ottamatta koulutus toteutuu videovälitteisesti. Koulutuksen toteuttaa Laudito Oy ja kouluttajana on emeritusprofessori Mikael Leiman. 

Lähiopetus 
Aloitustyöpaja toteutetaan joko lähitapaamisena Helsingissä/Oulussa 10.9. (klo 13:00-16:00) - 11.9. (klo 9:00-12:00) 2020 tai videoneuvottelualustalla, mikäli kurssin osanottajien maantieteellinen jakautuminen on suurta. Päätöstyöpaja ja näyttökoe Helsingissä/Oulussa 10.5. 2021, klo 9:30-16:00. 

Teoriawebinaarit  torstaisin ao. päivinä klo 11:30-13:00 
Käsitteelliset työvälineet 1: Toiminnan teoria (8.10.) 
Käsitteelliset työvälineet 2: Merkki viittaussuhteiden verkostona (5.11.) 
Ilmaisun tutkiminen 1: Viittauskohde ja suhde kohteeseen (3.12.) 
Ilmaisun tutkiminen 2: Vastaanottajan ja viittauskohteen vuorovaikutus (14.1. 2021) 
Toimintatapojen keskinäiset yhteydet (4.2.) 
Dissosiatiiviset ilmiöt ja psyykkinen epäjatkuvuus (4.3.) 
Itsehavainnoinnin laatu ja lähikehityksen vyöhykkeen arvioiminen (25.3.) 
Tapaushahmotus interventioiden suunnittelussa ja arvioinnissa (22.4.) 

Webinaarien tallenteet ovat katsottavissa striimattuna kurssin Moodle-sivustolla kahden vuorokauden kuluttua, mikäli on estynyt osallistumasta tapaamisajankohtana.  

Itsenäinen ja ohjattu perehtyminen oheiskirjallisuuteen ja verkkoluentoihin 
Koulutuksen suojattuina oppimisympäristöinä ovat Moodle, Vimeo ja Tresorit pilvipalvelut. 
Opiskelijat perehtyvät itsenäisesti toiminnan teoriaa, dialogista sekvenssianalyysia (DSA) ja ohjauksen prosessia esitteleviin verkkoteksteihin, videoluentoihin, artikkeleihin ja esimerkkitapauksiin. Osa oheisaineistosta on englanninkielistä. Keskeisimpiin teksteihin liittyy tehtäviä, joihin annettu yksilöllinen palaute auttaa käsitteistön omaksumista. 

Kurssin hinta 
Kurssin hinta on 600 €, johon lisätään voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero. Kurssimaksu maksetaan kahdessa erässä (300 € + alv) lukukausien lopussa (15.12.2020 ja 10.5.2021). Opintojen keskeytyessä syyslukukaudella osallistuja maksaa vain ensimmäisen erän. Mikäli osallistuja keskeyttää koulutuksen 15.2.2021 jälkeen, hän maksaa myös kevätlukukauden kurssimaksuerän. 

Tapauskonsultointi 
Peruskurssia voi täydentää osallistumalla videovälitteiseen tapauskonsultointisarjaan. Konsultoinnit toteutetaan siten, että yksi osanottajista improvisoi asiakasta ja kouluttaja haastattelee häntä. Muut osanottajat havainnoivat haastattelua ja harjoittelevat pienryhmässä asiakkaan toimijuuden edellytysten arviointia dialogisen sekvenssianalyysin työvälineillä. Konsultointitapaamiset toteutuvat tiistaisin klo 14:30-16:00 syyslukukaudella 22.9., 20.10., 17.11. ja 15.12. Vuoden 2021 keväällä tapaamispäivät ovat 26.1., 16.2., 16.3. ja 13.4. Tapauskonsultointeja ei tietoturvasyistä taltioida pilvipalveluun. Tapauskonsultointisarjan hinta on  320 € (sisältää mahdollisen arvonlisäveron). 

Tiedustelut: mikael.leiman@laudito.pro 
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän